DE SUCCES ÎMPREUNĂ

putețibazapenoi!

 

DEVENIȚI PARTE A ECHIPEI NOASTRE

Noi vă oferim locul de muncă perfect în Austria!

 

Aplicați acum!

Găsiți locul de muncă perfect!

Descărcare-PDF

 

 

Compania

MLS Personaldienstleistung GmbH esteprezentăpepiațaaustriacă de peste 20 de ani, iarcucele 9 sucursalese numărăprintrelideriiînservicii de resurseumanedin Austria. Îm- preunăgăsimpentrudumneavoastrăloculperfect de muncăîn Austria.

 

oferimurmătoareleservicii:

·      Salarizareconformcontractuluicolectiv

·      Primă de concediuși de Crăciun (al 13-lea șial 14-lea salariu)

·      Plata orelorsuplimentare

·      Indemnizațiișidiurne

·      25 zile de concediupe an

·      Îmbrăcămintede lucrușiscule

·      Cazaregratuitășilucrări de montaj

·      Angajarepetermenlungșiremunerație latimp

·      Asiguraresocialăși de munc

·      Posibilitateaabsolviriiunuicurs de limbagerman

 

Așteptămurmătoarelecalificări:

·      Examen calificare

·      Experiențărelevantă de muncă

·      Lucruindependentșiorientatsprerezultate

·      Disponibilitatepentruoresuplimentare

·      Punctualitateșiexactitate

·      Permis de conducere (B),mașinapersonalăconstituieavantaj

·      cunoștințede limbagermanăconstituieavantaj

 

Aplicațiadumneavoastră:

Dacădorițiaplicați la unadinnumeroaselenoastreoportunitățide angajare, rugăm ne trimitețiun CV actualîmpreunăcuscrisoarea de intenție, precumșicopiidupădocumenteledumneavoastrăde calificare, ca de ex. diploma de calificare, permisul de stivuitorist, permisul de conducere, etc. la adresaoffice@mls.at

 

 

Oportunități de angajareactuale MLS:

Instalatorclimatizareșirăcire (m/f)

Instalatorgaz-apă-încălzire(m/f)

Instalatorelectric(m/f)

Instalatorventilație(m/f)

Tâmplar (m/f)

Lăcătuș (m/f)

Lăcătușmecanic (m/f)

Lăcătușconducte (m/f)

Sudor (m/f)

Muncitordepozit(m/f)

Muncitorproducție(m/f)

Stivuitorist (m/f)

Comisioner (m/f)

Strungar CNC (m/f)

Frezor CNC (m/f)

Zidar (m/f)

Ajutorzidar(m/f)

Dulgher (m/f)

Cofrator (m/f)

Funcționarăbirou (m/f)

Telefonistă (m/f)

Contabil (m/f)

Funcționarsalarizare (m/f)

Tehnicianconstrucțiimașini (m/f)

Electrotehnist (m/f)

Achizitortehnic(m/f)

 

 

Aplicați acum!

Găsiți locul de muncă perfect!

Descărcare-PDF

 

Așteptăm cu plăcere aplicația dumneavoastră!

 

 

MLS Personaldienstleistung GmbH

Centrala: 8401 Kalsdorfbei Graz, Hauptstraße 284

T  +43 3135 53 2 27

F  +43 3135 53 2 27 15

E  info@mls.at